ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname

 • Aanmelden, betalen en deelnemen aan (één van) de lessen bij Sarva Yoga houdt automatisch in dat men akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 • Deze voorwaarden gelden, zonder enige uitzondering, voor iedere deelnemer.

 • Sarva Yoga heeft en houdt het recht om deelnemers te weigeren als dit passend gevonden wordt.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 • Sarva Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor elke vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 • Om blessures te voorkomen, dient elke deelnemer lichamelijke klachten van te voren te melden aan de docent.

 • De deelnemer wordt geacht in staat te zijn om normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of specialist te worden geraadpleegd.

 • Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden in de panden waar de lessen plaatsvinden.

 

Lessen en betaling

 • Het lesgeld is het bedrag wat staat vermeld op deze website. Dit dient voor aanvang van de lessen te worden betaald. Indien betaling uitblijft, heeft Sarva Yoga het recht om deelname aan de lessen te ontzeggen tot de betaling is voldaan.

 • Het lesgeld wordt middels een gekozen abonnement betaald en deze betaling vindt minimaal 1 week voor start van de eerste les plaats. Het abonnement is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar naar derden.

 • Sarva Yoga gaat er van uit dat de lessen na het aflopen van het abonnement worden voortgezet. Dit houdt in dat Sarva Yoga een plek voor de deelnemer vrij houdt. Wanneer de deelnemer geen lessen meer wil volgen, wordt het gewaardeerd als dit minimaal twee weken van te voren wordt gemeld.

 • Bij het annuleren van een of meerdere lessen door de deelnemer, is restitutie van het abonnement niet mogelijk. Een les in de avonduren kan tot 4 uur van te voren worden afgemeld. Een les in de ochtend kan op de avond ervoor worden afgemeld. Een op tijd afgemelde les kan, indien er ruimte voor is, op een ander moment binnen de geldigheidsduur van het abonnement worden ingehaald. Wanneer hier geen mogelijkheid voor is, komt de gemiste les te vervallen. 

 • Het inhalen van een gemiste les is een service van Sarva Yoga en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • Bij het eenzijdig opzeggen van de lessen is geen restitutie van het resterende abonnementsgeld mogelijk. Eventuele uitzonderingen worden per situatie beoordeeld door Sarva Yoga.