gallery/d094fb25c865eb0642066208dd0ec0d0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname

 • Aanmelden, betalen en deelnemen aan (één van) de lessen bij Sarva Yoga houdt automatisch in dat men akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 • Deze voorwaarden gelden, zonder enige uitzondering, voor iedere deelnemer.

 • Sarva Yoga heeft en houdt het recht om deelnemers te weigeren als dit passend gevonden wordt.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 • Sarva Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor elke vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 • Om blessures te voorkomen, dient elke deelnemer lichamelijke klachten van te voren te melden aan de docent.

 • De deelnemer wordt geacht in staat te zijn om normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of specialist te worden geraadpleegd.

 • Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden in de panden waar de lessen plaatsvinden.

 

Lessen en betaling

 • Het lesgeld is het bedrag wat staat vermeld op deze website. Dit dient voor aanvang van de lessen te worden betaald. Indien betaling uitblijft, heeft Sarva Yoga het recht om deelname aan de lessen te ontzeggen tot de betaling is voldaan.

 • Het lesgeld wordt middels een 10 rittenkaart aan de start van de eerste les betaald. De kaart is 12 weken geldig en is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar naar derden. Wanneer geen lessen worden gegeven in verband met ziekte of vakantie, wordt de geldigheid met de duur van de afwezigheid verlengd.

 • Sarva Yoga gaat er van uit dat de lessen na een volle 10 rittenkaart worden voortgezet. Dit houdt in dat Sarva Yoga een plek voor de deelnemer vrij houdt. Wanneer de deelnemer geen lessen meer wil volgen, wordt het gewaardeerd als dit minimaal twee weken van te voren wordt gemeld.

 • Bij het annuleren van een of meerdere lessen door de deelnemer, is restitutie van de aangeschafte 10 rittenkaart helaas niet mogelijk. Wel biedt Sarva Yoga de gelegenheid om - indien mogelijk - de gemiste les in te halen binnen de geldigheidsduur van de 10 rittenkaart.